SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

 

 

 

 

               Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie

Podstawowym zadaniem „Centrum” jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych spoołeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

          „Centrum" w celu realizacji zadań określonych w pkt.l 
     (Sataut Samorządowego Centrum Kultury) funkcjonuje wewnętrznie 
     w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych .

  
a) Dom Kultury
   b) Biblioteka Publiczna
   c) Gminne Centrum Informacji
   d) Kino "Ballada"

  Do zakresu działania komórki organizacyjnej p.n. „Dom Kultury"
  należy w szczególności:

          1.Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę .

          2.Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

          3.Udostępnianie , tworzenie , gromadzenie, dokumentowanie i ochrona  
      
dóbr  kultury oraz włączenie ich do społecznego obiegu.

          4.Inspirowanie jednostek i grup społecznych do czynnego i twórczego
       udziału w życiu kulturalnym.

          5.Kultywowanie tradycji i folkloru.

          6. Opracowywanie planów upowszechniania kultury z uwzględnieniem
        działania  innych organizacji społecznych, kulturalnych i gospodarczych.

          7.Realizacja mecenatu samorządowego oraz poszukiwanie sponsorów dla        tworzenia warunków do rozwoju i prezentacji osiągnięć twórczych.

          8.Programowanie i nadzorowanie imprez kulturalno - rozrywkowych o 
       charakterze masowym z prawem zlecenia ich realizacji innym    
        instytucjom i organizacjom.

           9.Organizowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych.

         10 Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów artystycznych .

         11.Organizowanie wystaw okolicznościowych .

         12.Organizowanie różnorodnych konkursów.

         13. Realizacja wymiany kulturalnej i zagranicznej w ramach zatwierdzonej
         przez organizatora.

         14. Promowanie uzdolnionej młodzieży.

   15.Wyświetlanie filmów w kinie Ballada.

   16. Organizowanie środowiskowych imprez.

    W granicach prawa Dom Kultury może podejmować również inne    
    działania

    wynikające z potrzeb środowiska np.

  - organizowanie bali sylwestrowych , karnawałowych , wesel i inne

  - prowadzenie małej gastronomii bez alkoholu

  - i inne podobne.

 

  

 

 

.

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii