SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

Czytelnia Internetowa

     W czytelni internetowej można skorzystać (nieodpładnie) z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do łącza internetowego.
      Czytelnia mieści się na I piętrze Samorządowego Centrum Kultury 
w Sędziszowie w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej.

Regulamin
korzystania ze stanowiska komputerowego

Biblioteki Publicznej Samorządowego Centrum Kultury
w Sędziszowie
 

 1. Ze stanowiska komputerowego mogą korzystać wszyscy użytkownicy biblioteki w godzinach jej pracy.

2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w sieci Internet.

3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

4. Ze stanowiska komputerowego można korzystać za zgodą bibliotekarza.

5. Przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego należy wpisać się
do zeszytu odwiedzin.

6. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody.

7. Korzystający ze stanowiska komputerowego zobowiązany jest zgłosić zakończenie przeglądania baz i ewentualne uszkodzenia sprzętu dyżurującemu bibliotekarzowi.

8. Zabrania się korzystającym ze stanowiska przegrywania baz oraz informacji na nośniki komputerowe oraz używanie własnych dyskietek.

9. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania ze stanowiska czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

10. Nie przestrzeganie regulaminu oraz nieodpowiednie zachowanie może spowodować czasowe, a w szczególnie drastycznych przypadkach stałe pozbawienie praw korzystania ze stanowiska.

11. Korzystającym przysługuje prawo odwołania się do dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie.

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Baza TKR

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty, Kultury
i Sportu Miasta i Gminy Sędziszów

Strony zespołów  

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii