SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

 Jubileusz 70-lecia Biblioteki Publicznej w Sędziszowie
to podkreślenie obecnej roli placówki
w życiu kulturalnym miasta.

Uroczystość odbyła się 12 grudnia w sali widowiskowej
Samorządowego  Centrum Kultury
im. Jana Pawła II. Jubileusz
jest okazją do podziękowań tym, którzy byli i są związani
z biblioteką.
Na uroczystość przybyli Burmistrz Sędziszowa Wacław
Szarek, Sekretarz Gminy Ewa  Kubas-Samociuk, Skarbnik Gminy
Lucyna Nahajczuk.
 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach reprezentowały Panie Jadwiga Zielińska – Główny
Bibliotekarz i Pani Małgorzata Grodzicka Wojewódzki Koordynator
DKK, obecni byli także dyrektorzy placówek oświatowych
działających na terenie naszej gminy:
Dyrektor przedszkola Anna Skóra, Dyrektor ZSO- Krzysztof Trela
wraz z Renatą Kurek i Bożeną
Barchanowską, Dyrektor Szkoły
Podstawowej SP 2  Beata Paw, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Pawłowicach Ewa  Kęcka i  wicedyrektor  Jolanta Błasiak.

 
Przybyli również nauczyciele bibliotekarze ze szkół działających
na terenie naszej gminy.
Historię biblioteki przedstawiła kierownik
biblioteki Renata Gądek.
Z okazji jubileuszu Pan Otton Grynkiewicz
napisał okolicznościowy wiersz, który przeczytała
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II Jolanta Wiekiera.
 
Wręczono nagrody laureatom I Gminnego dyktanda dla dorosłych
„O pióro Burmistrza”
I miejsce Marian Podrzucek
II miejsce Danuta Chmaruk
II miejsce Bogusław Lipiec
III miejsce Sławomir Celebański
 

Przedstawiono prezentację multimedialną z działalności biblioteki
przygotowaną przez Jadwigę Trelę, Dorotę Borek,
Andrzeja Szymańskiego.
Następnie  głos zabrali przedstawiciele
władz miejskich dziękując za dotychczasową pracę i wkład
w rozwój kultury, życząc dalszych sukcesów w rozwoju instytucji.
Kolejno głos zabrała delegacja WBP im. Witolda Gombrowicza
w Kielcach-Jadwiga Zielińska Gółówny Bibliotekarz i Małgorzata
Grodzicka wojewódzki koordynator DKK, dyrektor MGBP
w Jędrzejowie Beata Satro, dyrektor Samorządowego Centrum
Bibliotek  i Kultury Dworek Mikołaja Reja w Nagłowicach Lidia
Titow, dyrektor GBP w Wodzisławiu Elżbieta Puto oraz dyrektor ZSO
w Sędziszowie Krzysztof Trela.
Pan Bogusław Lipiec uczestnik spotkań DKK działającego przy
Bibliotece Publicznej w Sędziszowie przedstawił własny wiersz
napisany na tę uroczystość.
Zacny jubileusz uświetnił występ przedszkolaków przygotowanych
przez Barbarę Brzózke i Annę  Domagałę.

Na zakończenie muzycy krakowscy zaprezentowali znane utwory
Agnieszki Osieckiej, Marka Grechuty i Czesława Niemena.
   
Renata Gądek              
 
 
Wiersz Ottona Grynkiewicza napisany z okazji jubileuszu:
 
Jubileusz siedemdziesięciolecia
Ojczyzny – Polszczyzny
w Sędziszowie

rok czterdziesty siódmy dwa lata po wojnie
już było bezpiecznie i w miarę spokojnie
 
wzmacniała się władza jedyna ludowa
przybyła ze wschodu też do Sędziszowa
 
w ubogim budynku przy rzece Mierzawie
powstawał księgozbiór w pro społecznej sprawie
 
gromadzono książki by polszczyzny słowa
oświecały myśli w czytelniczych głowach
 
robotników chłopów by zwodnicza troska
nowych władz po wojnie niezupełnie polska
 
poprzez tę placówkę z ideowym celem
Ojczyznę-Polszczyznę nazwać peerelem
 
ludzie tak się stało vis a vis kościoła
świętych Piotra  Pawła z domkami dokoła
 
chłopów kolejarzy obok z dużym rynkiem
sklepów różnej maści i knajpy z wyszynkiem
 
przybywało książek rosła biblioteka
w sąsiedztwie proboszcza z kontrolą ubeka
 
lata biegły wartko zmieniły struktury
sumptem kolejarzy powstał Dom Kultury
 
więc tu biblioteka sprzed Piotra i Pawła
swą kontynuację szczęśliwie znalazła
 
przez lat siedemdziesiąt – każdy o niej powie -
Ojczyźnie – Polszczyźnie wierna w Sędziszowie

                                                                          Listopad 2017r.
Listy gratulacyjne i podziękowania
 

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii