SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt


KONKURS

"STROIK BOŻONARODZENIOWY"


 
ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Sędziszowa
- Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II
   w Sędziszowie

WARUNKI KONKURSU
1. W konkursie mogą uczestniczyć:
        - przedszkolaki
        - uczniowie szkół podstawowych
          w kategorii klas I - III, IV - VI
        - uczniowie szkół gimnazjalnych
        - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Każdy uczestnik może wysłać tylko jedna pracę.
3. Każda placówka może wytypować na konkurs
    maksymalnie 5 prac.
4. Technika prac jest dowolna.
5. Praca powinna być opisana w następujący sposób:
        - imię i nazwisko autora
        - placówka  /szkoła, przedszkole/
        - wiek
6. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac.
7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
8. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów.
9. Prace będą eksponowane na wystawie
    w dniu 19 grudnia 2016r. w Samorządowym Centrum      
    Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19 grudnia 2016r.
      o godz. 1000.
11. Termin składania prac - 19 grudnia 2016r. do godz. 900
      w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
      w Sędziszowie.
12. Nienagrodzone prace prosimy odbierać w terminie
      do: 11.01.2017r.

 

Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii