SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt

 

 

Regulamin konkursu na Stroik Wielkanocny


1.W konkursie mogą uczestniczyć:

- przedszkola (prace zbiorowe)
- uczniowie szkół podstawowych
    ● kategoria wiekowa I-III
    ● kategoria wiekowa IV-VI
- uczniowie gimnazjum
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Każda placówka może wytypować na konkurs maksymalnie
    pięć prac. W przypadku większej ilości prac można przekazać
    na wystawę, te prace nie będą oceniane.

3. Konkurs obejmuje swym zasięgiem teren gminy Sędziszów


4. Praca powinna być opisana w następujący sposób:
    - imię i nazwisko autora
    - placówka /szkoła, przedszkole/
    - wiek

5. Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac
    uwzględniając oryginalność kompozycji, estetykę wykonania,
    wykorzystanie materiałów naturalnych, samodzielność
    wykonania, pomysłowość i inwencję twórczą .


6. Najlepsze prace zostana nagrodzone.

7. Prace będą eksponowane na wystawie dnia: 27 marca 2018r.
    w godz. 1000-1500.

8. Termin składania prac do godz. 90027 marca 2018r.
    w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
    w Sędziszowie

9. Konkurs odbędzie się dn. 27 marca 2018r.
    w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
    w Sędziszowie


10. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.

11. Nienagrodzone prace prosimy odbierać w terminie
     do: 10 kwietnia 2018r.


Nasze miasto  

Urząd Miejski

Sedziszow.info

Baza TKR

Strony zespołów  

Billboard

Yggdrasill

Portale Internetowe  

Onet.pl

Interia.pl

Wirtualna Polska

O2

Zajrzyj do Galerii